תנאי שימוש

רישום לאינדקס PONG.co.il מחייבת הסכמתך לתנאים הבאים:
מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
1. השימוש באתר PONG.co.il על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2. הגלישה באתר PONG.co.il ו/או הרשמתך לאינדקס באתר, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
3. הנהלת אתר PONG.co.il רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
4. הנהלת אתר PONG.co.il רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
5. אין לעשות באתר PONG.co.il (או באמצעותו) כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
6. אין לרשום אתר אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
7. הנהלת אתר PONG.co.il הנה הסמכות הבלעדית לאישור אתרים המבקשים להיכלל באינדקס.
8. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר PONG.co.il כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
9. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר PONG.co.il הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
10. אין לעשות באתר PONG.co.il כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
11. בכוונת הנהלת האתר כי האתר PONG.co.il ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
12. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר PONG.co.il הם של הנהלת האתר PONG.co.il.
13. הנהלת האתר PONG.co.il אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
14. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
17. בעל עסק\אתר המעוניין להורידו מהמאגר של האתר PONG.co.il יודיע זאת בכתב ע"י שליחת אימייל לכתובת האימייל של הנהלת האתר PONG.co.il בצירוף בקשה להורדת המודעה.
18. הנהלת האתר PONG.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עיצוב המודעה בכל עת שתחפץ וזאת מבלי להודיע לבעלי האתר.
19. הנהלת האתר PONG.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת שתחפץ, ומכל מקום, במקרה של סתירה בתנאי השימוש בין תקנון זה לבין אזורים אחרים באתר, יגברו התנאים ו/או ההגבלים הרשומים בתקנון זה.
20. תנאי השימוש באתר PONG.co.il נתונים לשינוי מפעם לפעם ע"י הנהלת האתר PONG.co.il . באחריות המשתמשים לקרוא ולהתעדכן בשינויים הקיימים, ולהשתמש באתר תחת תנאים אלו.
21. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.