וילה ל 20 אורחים

וילה ל 20 אורחים קישור לאתר: http://www.hadera4u.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%9C-20-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94-%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D/


וילות במרכז

וילות במרכז קישור לאתר: http://www.bhol.co.il/130266/%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%9A-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96.html


וילות בצפון

וילות בצפון קישור לאתר: http://www.bhol.co.il/130262/%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.html